Read previous post:
Melahirkan ‘Ibadurrahman

PENDIDIKAN dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

Close